Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
home page uniques

 

 
 
 
 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป...
นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ส่งเอกสารในการสมัครเรียน ใบ รบ.ตัวจริง และเอกสารมอบตัว ให้รีบนำมาส่งโดยด่วน ที่ฝ่ายทะเบียน มิฉะนั้นจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา สามารถติดต่อทำได้ที่ห้อง ธุรการ 2 ทุกวันอังคาร ใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
อบรมอนามัยวัยรุ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 58 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม เค-เทค คอมเพล็กซ์ ให้นักศึกษาระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 เร่งรัด 1 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
การรับหนังสือเรียน นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ห้องสมุด อาคาร 6 ในเวลา พักเล็ก พักเที่ยง ทุกวัน
ศักษึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืม (กยศ.) ในปีการศึกษา 2558 ทั้งกู้ต่อเนื่องและกู้รายใหม่ ขอให้ยื่นเรื่องและส่งเอกสาร พร้อมตรวจสอบรายการเอกสารกู้ยืมที่ค้างส่งได้ที่ ห้องธุรการ 1 ภายในวันศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. 58

กิจกรรมวันไหว้ครูสู่ขวัญ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 58 โดยนักศึษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น ขอให้นักศึกษาแต่ละห้องส่งชื่อตัวแทนถือพาน และ การแสดง

- มีการประกวดพานสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์

- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้มีการเรียนและผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

- ให้นักศึกษาเตรียมธูป 8 ดอก มาสักการะพระวิษณุด้วย

นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียน รด. ให้มาติดต่อที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ห้อง ธุรการ 2
 

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ สำหรับนักศึกใหม่ ปวช.1 ปวส.1. ประจำปีการศึาษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 19-20 พ.ค. 2558 ณ. ห้องประชุมฟ้าม่วง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 !!!

พิธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนครับ ^ ^

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ชุมชนสาวะถี จังหวัดขอนแก่น สู้ๆ ครับ ^ ^
กิจกรรม การออกค่ายอาสา พัฒนาชุมชน วันที่ 28 สิงหาคม 2557 !!!
" TARO To School 2014 " 24 กรกฎาคม 2557 !!!
โครงการ "ทัศนศึกษา นักศึกษาใหม่ " ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ที่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น !!!
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมฟ้าม่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานบริหารเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูสู่ขวัญ ณ อาคาร เค-เทค คอมเพลกซ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันที่ 19 มิถุนายน 2557

   
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)

เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105