Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
home page uniques

 

 
 
 
 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป...
การจัดอบรมหลักสูตร " การเดินสายไฟในอาคาร " ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 !!!
กิจกรรม " บริจาคโลหิต " วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมบังคับ ให้นักศึกษาทุกคน เข้าร่วม !!!
กำหนดการทดสอบเก็บคะแนน T1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมความพร้อมในการทดสอบ และฝากแจ้งเตือนเพื่อนในห้องด้วย...
กิจกรรม " วันพ่อแห่งชาติ " ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นกิจกรรมบังคับ ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาทุกคน เริ่มทำกิจกรรมเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...
การจัดกีฬาสีภายใน " เค-เทค เกมส์ " จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ให้นักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภทลงชื่อแจ้งความประสงค์ กับอาจารย์ประจำแต่ละสี เพื่อเตรียมความพร้อม และซ้อม ก่อนลงแข่งขันจริง...

สถานที่ในการเข้าสี เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมกีฬาสี ของแต่สี ในวันพูธ คาบ ชมรม ทุกอาทิตย์ ดังนี้

- สีฟ้า เข้าพบสีที่ โรงอาหาร (ด้านหน้า)

- สีเขียว เข้าพบสีที่ หน้าอาคาร 2 (อาคารไม้)

- สีชมพู เข้าพบสีที่ โรงอาหาร (ด้านหลัง)

- สีแสด เข้าพบสีที่ อาคารปฏิบัติงานช่าง (Shop)

อบรมวิทยากรนอก คณะบริหารธุรกิจ เรื่องการวางแผนการใช้เงินในอนาคต โดย วิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ. ห้องประชุม เค-เทค คอมเพลกซ์ อาคาร 8 เป็นกิจกรรมบังคม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนต้องเข้าร่วม...
 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง พร้อมลงนามถวายพระพร !!!

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 !!!

รวมภาพการจัดอบรมหลักสูตร " การเดินสายไฟในอาคาร " ณ ห้องประชุมฟ้า-ม่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 !!!

กิจกรรม " บริจาคโลหิต " วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร เค-เทค คอมเพล็กซ์ เป็นกิจกรรมบังคับ ให้นักศึกษาทุกคน เข้าร่วม !!!
กิจกรรม การออกค่ายอาสา พัฒนาชุมชน วันที่ 28 สิงหาคม 2557 !!!
" TARO To School 2014 " 24 กรกฎาคม 2557 !!!
โครงการ "ทัศนศึกษา นักศึกษาใหม่ " ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ที่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น !!!
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมฟ้าม่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานบริหารเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูสู่ขวัญ ณ อาคาร เค-เทค คอมเพลกซ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันที่ 19 มิถุนายน 2557

   
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)

เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105